บริการยิง ว/ด/ป ที่ผลิต, ยิงล็อต

Pack Guru รับจ้างยิง Inkjet วันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุหรือข้อความอื่นๆบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เรามีเครื่องยิงไว้บริการสำหรับสินค้าของท่านโดยเฉพาะ เนื่องจากสินค้าในกลุ่มของเครื่องสำอาง เวชสำอางอาหารและยาต้องมีระบุวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุหรือทั้งสองอย่างตามกฎหมายกำหนด และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของคุณให้ดูเป็นสากลทัดเทียมคู่แข่งมากยิ่งขึ้น

วันที่บนบรรจุภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เราพบเห็นได้ทั่วไปบนผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าต่างๆ เพื่อบอกวันที่ผลิตและวันหมดอายุกับผู้บริโภค ให้ทราบถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก่อนวันที่จะหมดอายุ รวมถึงช่วยในการคัดแยกล็อตสินค้าตามวันที่ผลิต

ปัจจุบันการแข่งขันในด้านการผลิตสินค้าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลายธุรกิจ โดยเฉพาะสินค้ารายวันที่ต้องมีการพิมพ์วันที่ หรือข้อมูล รายละเอียดลงบนบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งขาย ‘ความเร็ว’ จึงเป็นการแข่งขันทางการขายที่สำคัญ เนื่องจากการผลิตสินค้าได้รวดเร็วจะส่งผลให้สามารถส่งขายได้มากขึ้น

มาดูความหมายของตัวย่อ เหล่านั้นกันเถอะว่ามันหมายถึงอะไรจะได้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆได้ถูกต้อง

  • MFG / MFD ย่อมาจาก Manufacturing date / Manufactured Date หมายถึงวันที่ผลิต
  • EXP/EXD ย่อมาจากExpiry Date / Expiration Date หมายถึงวันหมดอายุ
  • BB / BBE ย่อมาจาก Best Before / Best Before End หมายถึงควรบริโภคก่อนวันที่

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ จะติดต่อกลับเพื่อตอบคำถามที่คุณอยากทราบ หรือ ต้องการขอใบเสนอราคาได้ที่นี่!

021150496
ไอดี @GURU03
Scroll to Top